Tietoa Luontoatlaksesta

Luontoatlas on luontoarvon kauppapaikka.

Se on Suomen ensimmäinen kohtauspaikka maanomistajille, luontoprojektien toteuttajille ja ihmisille, jotka haluavat tukea luonnonsuojelua. Luontoatlas on ihmisille ja organisaatioille luotettava ja innostava kanava osallistua luontokadon pysäyttämiseen.

Luontoatlas on osa sitä kehitystä, joka kulminoitui YK:n Montrealin luontokokouksen päätökseen suojella 30 prosenttia maailman pinta-alasta. Suomi on sitoutunut myös EU:n biodiversiteettistrategiaan, jonka tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen vuonna 2030. Strategia edellyttää, että vuonna 2030 suojelun piirissä on vähintään 30 prosenttia EU:n maa- ja merialueista (näistä 10% tiukasti suojeltua).

Tavoite on kunnianhimoinen ja Luontoatlas tarjoaa yhden kanavan kirittää sen täyttymistä.

Jokaisella aarilla on merkitystä.

Keskeiset käsitteet

  • Luontoarvo
    Luonnon elinvoimaisuuden parantuminen ja säilyttäminen.
  • Luontoteko
    Luontoteon avulla luontoarvo joko (a) suojellaan, (b) palautetaan tai (c) luodaan.
  • Luontoyksikkö
    Myytävä yksikkö, joka mahdollistaa luontoteon. Vastaa luonnossa yhtä aaria (100 m2).

Luotettavan luontoteon periaatteet

Luontoatlaksen periaatteiden avulla varmistetaan, että projektit ovat laadukkaita ja luonnon kannalta hyödyllisiä.

Tutustu tietopankkiin